Åpningstider

Museum Vest har gleden av å ønske velkommen til omvisninger tom. søndag 14. august 2016, for å vise frem Christian Michelsens villa på Fjøsanger.

2017 -

  • På forespørsel utenom sommersesongen

    Kr. 100 per voksen

    For kr. 1000 åpner vi museet for omvisning, så fremt det ikke er annet arrangement.