Utstilling

Handel og transport

I 3. etasje vises handelsvarene mellom Nord-Norge og Tyskland, handlet av hanseatiske kjøpmenn via Bergen.

Utstillingen viser hvordan fisken ble fanget i Lofoten og tørket der, og hvordan den ble transportert på jekter ned til Bergen. Du får se flere varer fra Nord-Norge og høre om hva nordlendingene ønsket i bytte med tørrfisken. Videre forteller utstillingen om skip, mannskap og varer som kom fra Tyskland til Bergen.

Kjøpmannsstuen

Utstillingen forteller om bruken av Kjøpmannsstuen.

Det tyske navnet på stuen var "Eines Ehrsamen Kaufmannes Staven". De siste hanseatene hadde kontorer og arkiv i gården Kjøpmannsstuen på Bryggen frem til 1765. Da ble inventaret solgt og arkiv og dokumenter flyttet til Tyskland.