Kjøpmannsstuen

Utstillingen forteller om bruken av Kjøpmannsstuen.

Det tyske navnet på stuen var "Eines Ehrsamen Kaufmannes Staven". De siste hanseatene hadde kontorer og arkiv i gården Kjøpmannsstuen på Bryggen frem til 1765. Da ble inventaret solgt og arkiv og dokumenter flyttet til Tyskland.